Để người dân hiểu đúng, hiểu sâu về chính sách BHYT
Lượt xem: 138

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Bảo hiểm y tế mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Chính vì tầm quan trọng của bảo hiểm y tế mang lại mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTG, ngày 16/6/2009  chọn ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước.

Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7) nhằm giúp người dân hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT. Bảo hiểm xã hội huyện cung cấp một số thông tin khái quát về chính sách Bảo hiểm Y tế của Nhà nước ta với những nội dung cụ thể như sau:

1. Bảo hiểm Y tế là gì?

“BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực CSSK, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm phải tham gia theo quy định của Luật BHYT”. Nói cụ thể hơn, đó là một cách dành dụm một khoản tiền trong số tiền thu nhập hàng tháng của mỗi cá nhân hay mỗi hộ gia đình để đóng vào Quỹ do Nhà nước đứng ra quản lý nhằm mục đích giúp mọi thành viên tham gia Quỹ có ngay một khoản tiền trả trước cho các cơ sở cung cấp dịch vụ CSSK khi người tham gia không may ốm đau phải sử dụng các dịch vụ đó, mà không phải trực tiếp trả chi phí khám chữa bệnh (KCB), cơ quan BHXH thanh toán khoản chi phí này theo quy định của Luật BHYT.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế 

Căn cứ theo Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014, Nghị định 146/2018/NĐ-CP NGÀY 17/10/2018 quy định chi tiết về mức đóng bảo hiểm y tế bao gồm:

Mức đóng BHYT thuộc nhóm 3 đối tượng 

Đối với 3 nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do ngân sách Nhà nước đóng thì mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

Mức đóng nhóm hộ gia đình

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 

Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 3  đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 

Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất; 

Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

          Như vậy từ 01/7/2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 mức lương cơ sở là 1.800.000 đ thì :

          Mức đóng người thứ nhất là 972.000đ

Mức đóng người thứ hai là 680.400đ

Mức đóng người thứ ba là 583.200đ

Mức đóng người thứ tư là 486.000đ

Mức đóng từ người thứ năm là 388.800đ

Nhóm do Ngân sách nhà nước đóng:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo Mức hỗ trợ tối thiểu là 70% , Ngân sách tỉnh Nam Định hỗ trợ thêm 30% bằng 100% thẻ BHYT cho người cận nghèo

Học sinh, sinh viên. Mức hỗ trợ là 30%, do đó học sinh chỉ phải đóng 70% ngoài ra nhà trường còn được trính 1 phần kinh phí để chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học.

Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình. Mức hỗ trợ tối thiểu là 30%, Ngân sách tỉnh Nam Định hỗ trợ thêm 20% như vậy hộ có mức sống trung bình trong năm tài chính chỉ phải đóng 50% giá trị của thẻ BHYT hộ gia đình.

          Trong thời gian vừa qua thực hiện tháng truyền thông phát triển người tham gia BHXH-BHYT hướng tới BHXH toàn dân, BHXH huyện đã tích cực tuyên truyền nhiều cuộc truyền thông, đối thoại chính sách BHXH-BHYT trực tiếp tại cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội để vận động nhân dân thực hiện chính sách An sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, tính đến 23/6/2023 trên địa bàn huyện có 255.185 người có thẻ BHYT, trong đó hộ gia đình 44.939 người , hộ có mức sống trung bình 43.288 người, học sinh 50.905 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 92,46%. 

3. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến:

100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng:

Trong đó có thẻ BHYT của các đối tượng:

+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

+ Khám, chữa bệnh một lần thấp hơn 1,5 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định

+ Khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

+ Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

95% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng 

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ người được BHYT chi trả 100% chi phí;

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

80% chi phí nếu là các đối tượng khác

+ Người lao động, hộ gia đình, học sinh…

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến

+ 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương;

+ 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

+ 100% chi phí tại bệnh viện tuyến huyện.

          Năm 2022 bệnh nhân (BN) trên địa bàn huyện đã được quỹ BHYT thanh toán cho BN có thẻ cựu chiến binh Hải Đường 104 triệu; 1 BN thẻ hoạt động kháng chiến Hải Anh 156 triệu; 1 BN thẻ bảo trợ xã hội xã Hải Lý 133 triệu và thẻ BHYT theo  hộ gia đình xã Hải Lý 239 triệu; 1 BN hộ gia đình Hải Long 86 triệu; 1 BN hộ có mức sống trung bình Hải Phương 127 triệu đồng và nhiều BN khác đã được hưởng chính sách BHYT phần nào giảm bớt nhiều gánh nặng cho gia đình khi có người thân không may mắc bệnh phải đi điều trị khám chữa bệnh.

Tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm” nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời được chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta.

Vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện.

- Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân.

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân.

- Thực hiện nghiêm luật Bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân

- Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình.

- Bảo hiểm y tế - Đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật.

- Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

- Bảo hiểm y tế - tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo.

- Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người còn khó khăn - gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương.

-  Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

         Cơ quan chủ quản: UBND xã Hải Thanh
         Địa chỉ : UBND xã Hải Thanh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
         Email: xahaithanh.hhu@namdinh.gov.vn
         Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Thế Mạnh – Chủ tịch UBND xã - 

         Số điện thoại của Chủ tịch UBND xã: 0913.347.169
          Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 01/GP-STTTT ngày 18 tháng 01năm 2017.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang