Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022) ------
Lượt xem: 276

 

Cách đây 92 năm, ngày 01 tháng 8 năm 1930, nhân dịp kỷ niệm ngày "Quốc tế đỏ 01-8", Ban cổ động tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đây là tài liệu đề rõ Ban tuyên truyền cổ động của Đảng được ấn hành sớm nhất còn lưu lại đến ngày nay. Sau khi ra đời tài liệu này đã gây được dư luận mạnh mẽ và có sức cổ vũ to lớn: Hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của quần chúng công nông chống chiến tranh đế quốc nổ ra như triều dâng thác đổ và từ đó ngày 01-8 trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa trong công tác tư tưởng của Đảng. Vì vậy năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) đã chuẩn y, lấy ngày 01-8 hàng năm là ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng. Đến  năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong 92 năm hoạt động và lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác tư tưởng là một trong những lĩnh vực trọng yếu của Đảng để lãnh đạo, tuyên truyền giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. 

anh tin bai

Để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên đã tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, là người hoạch định đường hướng cơ bản của cách mạng nước ta, đồng thời cũng là người trực tiếp tuyên truyền giáo dục và huấn luyện cán bộ, chuẩn bị mọi mặt về chính trị - tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên có thể nói rằng Bác Hồ và những chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn để hình thành đường lối cách mạng, tổ chức huấn luyện, truyền bá, vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công việc thành hay bại, phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc. Vì vậy, ngay sau ngày thành lập Đảng, trong điều kiện đầy khó khăn gian khổ, khi Đảng còn hoạt động bí mật, mặc dù bị địch tăng cường khủng bố, hàng loạt cơ sở cách mạng bị phá vỡ, nhưng công tác tư tưởng luôn được Đảng ta chỉ đạo sắc bén, kịp thời. Các đồng chí Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Trường Chinh... là những cán bộ lãnh đạo tư tưởng xuất sắc của Đảng, đã trực tiếp chỉ đạo, biên soạn tài liệu, lợi dụng mọi khả năng nửa hợp pháp và hợp pháp để định hướng đúng đắn cho phong trào cách mạng, cổ vũ quần chúng công nông phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, nổi dậy với khí thế áp đảo quân thù, đập tan bộ máy thống trị của chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong hơn 1/4 thế kỷ kháng chiến, kiến quốc, công tác tư tưởng được tiến hành kiên trì, bền bỉ với nhiều hình thức, nội dung phong phú đã thôi thúc lớp lớp cán bộ, đảng viên, thanh niên lên đường ra trận với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do" thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tổ chức động viên sức mạnh toàn dân tộc để đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, với bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức mới; công tác tư tưởng của Đảng và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, dự báo đúng diễn biến của tình hình, phát hiện, đề xuất và làm tham mưu góp phần chỉ đạo, triển khai, kiểm tra và xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng đặt ra. Kiên định mục tiêu lý tưởng và nguyên tắc xây dựng Đảng, luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, khơi dậy phong trào cách mạng, cùng cả nước phấn đấu đạt những thành tựu to lớn và quan trọng. Đồng thời đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Công tác tư tưởng cũng góp phần không nhỏ vào việc đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ trung kiên, có đức, có tài của Đảng và Nhà nước. Trong đội ngũ cán bộ của Đảng, các thế hệ cán bộ tư tưởng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Hàng ngàn cán bộ tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ các trường Đảng, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, thông tấn xã, các ngành văn hoá, nghệ thuật; từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân kỹ thuật, nhân viên phục vụ, các phóng viên, biên tập viên, giảng viên chính trị, nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhạc sĩ, các diễn viên, nhạc công .v.v... dù hoạt động ở hậu phương lớn hay vùng địch tạm chiếm, dù phải đấu tranh trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù đế quốc hay trong thời kinh tế thị trường, đều vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ và ngày nay đang là chỗ dựa tinh thần của toàn xã hội. 

Kết quả hoạt động của công tác tư tưởng cùng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra và dân vận đã góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Lịch sử 92 năm của Đảng đã khẳng định: Công tác tư tưởng có tầm quan trọng hàng đầu, là một bộ phận hợp thành chủ yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai”, do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”

92 năm qua tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo có nhiều thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành được giữ vững và phát huy. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp không ngừng được xây dựng, củng cố ngày càng hùng hậu, trưởng thành; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo hết lòng vì công việc, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác đã được Đảng và Nhà nước trao tặng cho Ngành Tuyên giáo cả nước. Sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ Tuyên giáo hôm nay, chính là nhờ có sự dìu dắt, chăm lo của Đảng và Bác Hồ; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và các địa phương; sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ.

Ở tỉnh Nam Định, từ tháng 9-1927 Ban Chấp hành tỉnh bộ lâm thời Việt Nam cách mạng Thanh niên đã phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn. Đến tháng 1-1948 Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ được thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ ngành tư tưởng tỉnh nhà luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động tham mưu toàn diện, có hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn góp phần vào thành tựu chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Ở huyện nhà, ngày 27 tháng 01 năm 1961, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá IV) quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Huyện uỷ; năm 1974 thành lập Trường Đảng huyện, năm 1988 sáp nhập Ban Khoa giáo, bộ phận Lịch sử Đảng, Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng thời kiện toàn các Ban Tuyên giáo cơ sở.

Trong từng giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo của huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp.

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy, trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban tuyên giáo huyện nhà đã làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào lý tưởng XHCN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; thường xuyên quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và tham mưu giúp cấp uỷ uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng chính trị, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; dự báo, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh- quốc phòng, thực hiện có kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành toàn diện yêu cầu ngày càng cao của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trung tâm chính trị huyện mở lớp với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng cho cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất cán bộ, đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 32
  • Trong tuần: 820
  • Tất cả: 208991

         Cơ quan chủ quản: UBND xã Hải Thanh
         Địa chỉ : UBND xã Hải Thanh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
         Email: xahaithanh.hhu@namdinh.gov.vn
         Người chịu trách nhiệm: Ông Vũ Thế Mạnh – Chủ tịch UBND xã - 

         Số điện thoại của Chủ tịch UBND xã: 0913.347.169
          Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 01/GP-STTTT ngày 18 tháng 01năm 2017.

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang